close
premiera
 
Polityka cookie

Polityka wykorzystywania plików cookie
na stronach HBO i Cinemax

 1. Wykorzystywanie plików cookie
Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, zamieszczanymi na komputerze użytkownika w trakcie korzystania przez niego ze stron internetowych. Pliki te są szeroko wykorzystywane w celu umożliwienia funkcjonowania stron lub ich efektywniejszego działania, świadczenia usług poprzez Internet lub zapewniają prawidłowe działanie funkcjonalności stron internetowych.
Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” (persistent cookies) lub „sesyjnymi" (session cookies). Trwały plik cookie składa się z pliku tekstowego, przesyłanego z serwera internetowego do przeglądarki internetowej oraz przechowywanego przez przeglądarkę, który zachowuje ważność do określonej daty wygaśnięcia (o ile nie zostanie on usunięty wcześniej przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia). Sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji przez Użytkownika, po zamknięciu przeglądarki internetowej.

2. Pliki cookie wykorzystywane na stronach

Poniższa tabela zawiera listę plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie oraz ich funkcję:

Plik cookie

Nazwa

Funkcja

Data wygaśnięcia

PHP Session cookie

PHPSESSID

Sesyjny plik cookie wykorzystywany dla celów logowania i pozostawiania komentarzy dotyczących funkcji dostępnych na naszej stronie.

Koniec sesji/ zamknięcie przeglądarki

Schedule display cookie

schedule

Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o układzie wyświetlanego programu telewizyjnego (poziomej lub pionowej) preferowanym przez użytkownika.

1 rok

Facebook login cookie

fb_login

Sesyjny plik cookie wykorzystywany do logowania się na naszej stronie za pośrednictwem konta użytkownika na portalu facebook.

Koniec sesji/ zamknięcie przeglądarki

Program guide cookie

HBO_vertical_ schedule_channel1

Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o kanałach preferowanych przez użytkownika oraz o programie wybieranych i wyświetlanych na naszej stronie przez użytkownika.

365 dni

Popup cookie

HBOpopupAdv

Trwały plik cookie wykorzystywany do wyświetlania okna popup na głównej podstronie naszej strony wyłącznie jeden raz w ciągu 24 godzin.

24 godziny

Language cookie

lang

Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o wybranym przez użytkownika języku, pod warunkiem, że na naszej stronie istnieje możliwość wyboru języka.

1 rok

Internal message cookie

imsg

Trwały plik cookie wykorzystywany do wyświetlania wiadomości wyłącznie jeden raz w ciągu 24 godzin oraz wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

24 godziny

 

3. Pliki cookie osób trzecich

Poniższa tabela zawiera listę plików cookie osób trzecich wykorzystywanych na naszej stronie oraz ich funkcję. Pliki te tworzone są przez osoby trzecie, nie przez niniejszą stronę.

Plik cookie

Nazwa

Funkcja

Data wygaśnięcia

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Pliki cookie należące do osób trzecich i wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez Użytkowników. Zebrane informacje wykorzystywane są do tworzenia raportów i pomagają w ulepszaniu naszej strony. Pliki cookie zbierają informacje w sposób anonimowy, w tym informacje dotyczące (i) liczby osób odwiedzających niniejszą stronę, (ii) miejsca, z którego osoby odwiedzające weszły na naszą stronę oraz (iii) podstrony niniejszej strony, które osoby te odwiedziły. Kliknij tutaj, aby uzyskać ogólne informacje o prywatności w Google.

_utma: 2 lata
_utmb: 30 minut
_utmc: koniec sesji/zamknięcie przeglądarki
_utmz:6 miesięcy

Google Remarketing

gads

Trwały plik cookie napisany przez firmę Google, w celu kierowania reklam do osób, które poprzednio odwiedziły naszą stronę. Więcej informacji dotyczących Remarketingu Google jest dostępnych tutaj:
http://www.google.com/ads/innovations/remarketing.html

maksymalnie 365 dni

Facebook

act

Plik cookie (jako wskaźnik czasu UNIX) jest wykorzystywany do pomiaru i optymalizacji prędkości strony (Stefancik, Facebook engineer, Zdnet).

Koniec sesji

Facebook

c user

Plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania danych identyfikacyjnych użytkownika Facebooka.

1 miesiąc

Facebook

csm

Ten plik cookie jest niezabezpieczoną kontrolką. Po uwierzytelnieniu pliki cookie wysyłane są tylko na zabezpieczone zapytania, niezabezpieczone zapytania nie są pewne jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony lub jeśli użytkownik korzysta z bezpiecznego połączenia/sesji.
Aby rozwiązać problem dodaliśmy nowy plik cookie który jest wysyłany na każde żądanie. Dane zawarte w tym pliku cookie nie są istotne. Jeśli serwer widzi ten plik cookie bez uwierzytelnienia przekierowuje użytkownika/stronę/żądanie na https i wtedy serwer widzi uwierzytelniony plik cookie.

1 miesiąc

Facebook

Datr

Plik cookie jest wykorzystywany kiedy przeglądarka internetowa ma dostęp do strony facebook.com (z wyjątkiem wtyczek społecznościowych), w celu zidentyfikowania podejrzanych działań związanych z uzyskaniem dostępu i zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. Dla przykładu możemy użyć go do sygnalizowania wątpliwych działań, takich jak nieudane próby zalogowania się lub próby tworzenia fałszywych kont (spamów).

2 lata

Facebook

fr

Plik cookie dostarcza informacje na temat identyfikatora przeglądarki oraz zaszyfrowaną wersję identyfikatora zalogowanego użytkownika Facebooka.

1 miesiąc

Facebook

lu

Plik zostaje zamieszczony gdy przeglądarka odwiedzi stronę facebook.com i jest wykorzystywany w celu identyfikacji przeglądarki oraz dla ochrony osób które używają komputerów publicznych.

2 lata

Facebook

p

Sesyjny plik cookie, znany jako przegroda kanału użytkownika. Jest on wymagany przez wiele funkcji występujących na stronie Facebooka, w tym do rozmów i powiadomień.

Koniec sesji

Facebook

presence

Sesyjny plik cookie wykorzystywany do przechowywania stanu rozmów użytkownika (to jest otwartych zakładek rozmów).

Koniec sesji

Facebook

s, xs

Pliki cookie które zawierają różne informacje:
- pierwsza grupa jest to dwucyfrowa liczba, oznaczająca liczbę sesji,
- druga grupa jest tajemnicą sesji,
- ewentualna trzecia grupa jest flagą bezpieczeństwa (monitująca), która jest stosowana jeśli użytkownik zastosował funkcję bezpiecznego przeglądania.

2 lata

4. Blokowanie plików cookie

Użyj powyższego pola do zablokowania plików cookie tworzonych przez niniejszą stronę. Zwracamy uwagę, że powyższe pola nie pozwalają na zablokowanie plików cookie osób trzecich. Pliki cookie osób trzecich można usunąć zmieniając ustawienia dotyczące plików cookie w przeglądarce w sposób opisany poniżej.

Zwracamy uwagę, że zablokowanie plików cookie uniemożliwia korzystanie z funkcji określonych w pkt. 2 do czasu ponownego zezwolenia na zapisywanie plików cookie wykorzystywanych na tej stronie.

5. Zmiana ustawień dotyczących plików cookie w przeglądarce

Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę powyższych plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały utworzone oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, wejdź na stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.
Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, wejdź na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Zwracamy uwagę, że po zmianie ustawień dotyczących plików cookie w przeglądarce, funkcje określone w pkt. 3 mogą nie być dostępne.

6. Pliki cookie a dane osobowe

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkowników, jednakże przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników mogą być łączone z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi wyłącznie za pośrednictwem sesyjnego pliku cookie PHP.

7. Polityka prywatności i polityka wykorzystywania plików cookie

Niniejsza Polityka wykorzystywania plików cookie stanowi integralną część Regulaminu korzystania z naszej strony oraz Polityki Prywatności.

8. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących plików cookies lub polityki wykorzystywania plików cookies prosimy o kontakt z HBO Europe na adresy wskazane w pkt. XIII lub w jęz. angielskim na adres poczty elektronicznej: onlinesupport@hbo.hu